Zero waste in tekst & communicatie

Wie aan Simon Sinek denkt, ziet waarschijnlijk meteen de bekende gouden cirkel voor zich. Daarmee kom je tot de kern. Snel tot de kern komen doe ik het liefst en daarom heb ik me ook aan de Why, How en What van Sinek gewaagd. Waarom doe ik wat ik doe en wat doe ik dan precies?

Why?
Woorden zijn onmisbaar in het leven. Met goede communicatie kunnen we in de samenleving zoveel meer bereiken, meer uit elkaar en uit onszelf halen. Met een goede tekst en heldere communicatie kun je iemand raken, inspireren, verrijken. 

How?
Met goed leesbare teksten en heldere communicatie uitingen komen boodschappen veel beter over. Minder miscommunicatie, meer begrip en ‘echt’ contact. Geschreven teksten zijn in deze digitale wereld belangrijker dan ooit. Door teksten te (her)schrijven, zorg ik ervoor dat ieder bedrijf, iedere organisatie en ieder persoon kan overbrengen wat hij of zij graag wil. Ze kunnen we maximaal onze eigen kennis en gedachten overbrengen op een ander. Alles wat verloren gaat, is waste. Dat is zonde!

Dit doe ik door in de doelgroep te duiken en door de opdrachtgever goed te begrijpen. Dat begint met heel aandachtig luisteren. Daarna kan ik het lijntje leggen en de verbinding maken. Door helder, beeldend en concreet de boodschap te vertellen.

What?
Ik zorg voor heldere, doelgerichte en fijn leesbare teksten en communicatie uitingen, die hun doel(groep) bereiken en de boodschap laten landen, met zo min mogelijk waste.

Zo, die staat op papier. Nu aan de slag!

Copyright 2021 – Lindavanhout.nl